پروازهای روزانه آتا به مقصد استانبول با ایرباس 320 مدرن بازگشت
     پروازهای روزانه آتا به مقصد استانبول با ایرباس 320 مدرن
 برگزاری تورهای استانبول اقامت از بدو ورود تا خروج 
تاریخ خبر:  1395/06/07