پرواز استانبول با قشم ایر به مقصد آتاتورک روزهای شنبه،سه شنبه،پنج شنبه هر هفته بازگشت
تاریخ خبر:  1393/08/26